UP 24 - urbanistický atelier

Územní plánování
Urbanismus
Regionální rozvoj


Dlouholeté zkušenosti s územním plánováním, spojené s neustálým sledováním změn a doplňováním nových znalostí, jsou zárukou vysoké kvality naší práce.

Vedoucí projektantka

Ing. arch. Vlasta Poláčková

Autorka a vedoucí projektantka desítek územních plánů měst a obcí, množství územních studií a rozvojových programů, spoluautorka několika územních plánů velkých územních celků a zásad územního rozvoje. Působila jako konzultantka při přípravě nového stavebního zákona a v návaznosti na něj zpracovala modelové řešení územního plánu. Spolupracovala na metodice digitálního zpracování územních plánů zvané MINIS. V letech 2004 až 2013 lektorovala kurzy GIS a kurzy odborné způsobilosti na úseku územního plánování na FA ČVUT a od roku 2013 přednáší na kurzu celoživotního vzdělávání o krajinném rázu na FS ČVUT. V letech 2006 až 2014 byla místopředsedkyní Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Od roku 2010 je členkou vědecké rady Fakulty stavební ČVUT.

Spolupracující odborníci a specialisté

Architekti a urbanisté:

 • Ing. arch. Zuzana Hrochová
 • Ing. arch. Marek Bečka
 • Ing. arch. Petr Klápště

Specialisté na demografii a geografii:

 • RNDr. Jiří Jedlička
 • RNDr. Zdena Hamplová

Specialisté na řešení krajiny, zeleně, vlivu na životní prostředí:

 • Ing. Milena Morávková
 • Ing. Vladimír Mackovič (U-24 s.r.o, Praha)
 • Ing. Eva Klápšťová
 • Ing. Alena Šimčíková

Specialisté na dopravu:

 • Ing. arch. Petr Preininger
 • Ing. Josef Smíšek
 • Ing. Jaroslav Vala

Specialisté na technickou infrastrukturu:

 • Ing. Jaroslav Altera
 • Ing. Jiří Maťák
 • Ing. Mojmír Hnilica
 • Václav Perný
 • Jiří Šart

Digitální zpracování v GIS: